Staaltjens van Ydelheid

De schoolmeester (Gerrit vande Linde)

Nos poma natamus
 Zoo hopen dwaze paardevijgen,
 Die, daar ze in 't stinkend stalvocht staan,
 In hun vermeet'len drekhoop-waan
Hun afkomst onbeschaamd verzwijgen
 En zweeren dat ze uit zwemmen gaan,
 Door al dat graad'loos bluffen slaan
Tot hooger glorie nog te stijgen,
Een eeretytel te verkijgen,
 En, recth met 's Landsheers bruiloft aan,
 Als app'len op 't dessert te staan.

Zoo waant zich vaak 't bezopen veulen
 Der ezelin een jeugdig paard,
 En, zoo het de ooren en den staart
Slechts weg kan steken of verheulen,
 En hoogen prijs van 't strijdros waard.

Zoo laat een boer zijn nagels groeine,
 En smeert zijn wenkbrauw met een kurk,
 En steekt zich in een wijde jurk,
En draagt een staart, gelijk zijn koeien,
 En kapt zich als een burgerwees,
En laat zich in zijn schaatsen schoeien,
 En huurt, voor draak, een Leidschen Kees,
Om naar 't Museum heen te roeien,
 Waar hy zich aandient als Chinees.


[Schoolmeester Homepagina] [Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.