Voetnoten tPrieel van Troyen

Prian
Priamus, koning van Troye
Darijs

Een priester van Hephaistos en adviseur van Hector. Hij zou de schrijver zijn van de "Phrygische Illias", die vermeld wordt in de "Varia Historia" van Claudius Aelianus (tweede eeuw).

Een Latijnse bewerking hiervan onder de titel "De excidio Troiae", toegeschreven aan Cornelius Nepos (100 - 30), maar in werkelijkheid op zijn vroegst in de vijfde eeuw na christus geschreven, is in talrijke handschriften bewaard gebleven en heeft middeleeuwse auteurs geïnspireerd.

Dares' werk, het relaas van een ooggetuige, ademt een anti-Griekse geest. Interessant is bij Dares vooral dat hij Trye laat ondergaan door verraad van o.a. Aeneas (Voorvader van de Romeinse koningen). Hij noemt ook verliescijfers: de Grieken zouden 886 duizend gesneuvelden hebben betreurd, de Trojanen 676 duizend.

Polexina
Polyxena, dochter van Priamus.
Andronika
Andromache, de vrouw van Hector
priemtijt
hora prima, 6 uur 's ochtends