Grafschrift op Dirk Volkertsz. Coornhert

Nu rust
Diens lust
En vreught
Was dueght
En 't waar
Hoe swaar
'tOok viel.
Noch sticht
Zijn dicht-
geschryf:
Maar 't lyf
Hier bleef 't;
God heeft
De ziel.