Hendrik Laurenszoon Spiegel

(1549-1612)


Spiegel was een van de belangrijkste Amsterdamse schrijvers en denkers uit de tweede helft van de zestiende eeuw. Traditioneel wordt hij gezien als een wegbereider van de gouden eeuw van Vondel, Hooft en Huygens. Hij schreef boeken over spraakkunst, logica en retorica. Over de ethiek schreef hij een tamelijk moeilijk toegankelijk werk, Hertspiegel, en een eenvoudiger te begrijpen kort toneelstuk, Numa. In dit toneelstuk worden waarden als standvastigheid, geloof en stoïcisme verheerlijkt.