Hendrik Laurenszoon Spiegel

(1549-1612)


Spiegel was een van de belangrijkste Amsterdamse schrijvers en denkers uit de tweede helft van de zestiende eeuw. Traditioneel wordt hij gezien als een wegbereider van de gouden eeuw van Vondel, Hooft en Huygens. Hij schreef boeken over spraakkunst, logica en retorica. Over de ethiek schreef hij een tamelijk moeilijk toegankelijk werk, Hertspiegel, en een eenvoudiger te begrijpen kort toneelstuk, Numa. In dit toneelstuk worden waarden als standvastigheid, geloof en stoïcisme verheerlijkt.Laurens Janszoon Coster

Nederlandstalige klassieke literatuur in elektronische edities

Welkomstpagina

Opmerkingen aan: coster@dds.nl

De hier beschikbaar gestelde teksten Ook de HTML-versies mogen wat ons betreft vrijelijk gebruikt worden voor studie of genoegen. Neem alstublieft kontakt met ons op wanneer u ze gebruikt voor handelsdoeleinden.