Des nakenden ouderdoms weest ghedachtich// altijt/
Soo en laet ghy gheen stonde te vergheefs passeren/
Terwijl ghy tijt hebt niet stofachtich// en zijt/
Maer leert en ghebruycktse in u jeuchts floreren
Want ghelijck des waters vloeden descenderen
Alsoo gaen de jaren snellijck voort aen:
En gelijck ghy gheen wat er moocht doen wederkeeren/
Soo en cont gheen uur weder die voorby is gegaen:
Dus hebt acht op u tijt/ wiltse gade slaen:
Want seer haestich verloopen u stonden en jaren/
En volghens nae soo goet niet/ als d'eerste waren.