Hendrik Laurensz. Spiegel -- Werken

Numa ofte Amptsweygheringhe
Zinnespel

Eerste Poos
Tweede Poos
Derde Poos

Over Numa:
Samenvatting van het stuk
Les rois de Rome
Regal Rome
The History of Rome

Gedichten
Grafschrift op Dirk Volkertsz. Coornhert
Liefde en de Doodt teghen my ...
Des nakenden ouderdoms ...
Wilt ghy treden
Het vryen en can ick niet volprysen...
Versie van deze pagina zonder frames, afbeeldingen, etc.