Wilt ghy treden
Daer u reden/
En de waerheyt/
Door haer claerheyt
De wech wysen:
Wilt misprysen
t' Allen tijen
Het verblyen
Boven maten:
En wilt laten
Het bedroeven:
Wilt niet proeven
Hoop mispresen/
Schuwt het vreesen:
In turbacy
Zijn sy lacy/
En verbolghen
In onrust/
Die haer lust
Altijt volghen.