Bebed voor den koning

Kerkgezang op voorgeschreven Koraalmuziek

A.C.W. Staring

Aanteekening
  Sta gij, 0 Heer, aan 's Konings zij'
  Wees hem met trouwen raad nabij.
 Werp neder die zijn troon belagen.
   Uw goedheid sla
   De Zijnen gaa,
En kroon' met vreugd zijn levensdagen.

   Dat zoo zijne eer -
   Zijn rijk vermeer' !
Dat voorspoed om zijn zetel wone;
  Erkentlijkheid zijn zorgen loone;
  En hij in vreê regeer'.

  0, dat, op al zijn wegen,
  Uw regterhand hem zegen' !
Uw vaderhand den Koning zegen'!


Uit: A.C.W. Staring, verzamelde gedichten, 1981, A.P. ten Bosch Boekverkoper, uitgever Zutphen, herdruk van de volksuitgave uit 1869

[A.C.W. Staring pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: ljcoster@dds.nl.