Aantekeningen bij Algiers gestraft

A.C.W. Staring
Keizerhoed
Het Amsterdamsche Wapen moest denzelven, onder Buonaparte, afleggen.
Palm des Viersprongs
Quatrebas


Uit: A.C.W. Staring, verzamelde gedichten, 1981, A.P. ten Bosch Boekverkoper, uitgever Zutphen, herdruk van de volksuitgave uit 1869

[A.C.W. Staring pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: ljcoster@dds.nl.