Aantekening bij Jaromir te Praag

Het eerste denkbeeld van de Klucht, door den Student gespeeld, ben ik verschuldigt aan eene recensie in `The Montly Review for june 1827' - Jochem loopt met zijn `Sint Nepomuk' de Pauselijke Heiligverklaring van 1721 profetisch vooruit.
Naar de tekst