A.C. W. Staring

Aanteekening bij Arnhem Verrast

De Verrassing van Arnhem, in 1514, vindt men bij Pontanus, p.32 en 650: breeder bij Slichtenh. G. G. 33. T. d. L. 99; kortst bij Hoogstraten, op het woord Arnhem. Zie ook G. v. Hasselt, Arnh, Oudh. II. 89. en 122; Kron. v. Arnh. 79. - Karel, Hertog van Gelderland, levenslang worstelend, tegen de aanmatiging der huizen van Bourgonje en van Oostenrijk, aan wier gezag het Graafschap Holland onderworpen was, voerde deswegens ook met dat Landschap een' gedurigen strijd. Vandaar, dat hij zich van Muyden en Weesp meerster maakte. - Venlo werd, voor de zaak van zijnen wettigen Heer, Hertog Karel, manmoedig door Swartsenburg verdedigd - ' een witte roos, als Leus.' Dit was lang geschreven, eer ik wist dat er een Dag van de Roos was (dat is: van een gouden roos, die de Paus jaarlijks op den vierden zondag in de vasten pleegt te wijden), en ik denzelven, in een' Almanak van 1819, juist op den 21 Maart aangeteekend ontdekte. Mijne Leus op den 21 Maart 1514 is fictie. Een gemaakte roos, als de bloem, die in 't Fransch en Engelsch den naam van Gelderschen Roos draagt: de Balroos; Viburnum opulus roseum; zweefde mij voor den geest. - 'Arend' Het wapen van Arnhem is een Arend.

Naar het gedicht.