DE BRUIDEGOM AAN AURORA

A.C.W. Staring
Blonde Auroor', uw Tithons jeugd
  Moest voor lang vergrijzen;
De eenzame echtkoets baart geen vreugd;
  En gij toeft te rijzen!

Heeft een droom u afgemat,
  Op uw kille rozen?
Hield uw arm Cephaal gevat?
  Leer, bij Zeus! leer bloozen!

'k Zwijg; gij naakt! - 't Is Amors schuld,
  Zoo 'k uw rust kwam storen.
Nimmer zal mijn ongeduld
  Weer dien toon doen hooren

Morgen, als hier 't kuisch gordijn
  Hymens kust omsluyert,
Zal mijn prijs te grooter zijn,
   Hoe gij langer luijert.

1788

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.
Naar de Coster-pagina.