A.C. W. Staring

Aanteekening bij Bede aan Mavors

Deze Verzen werden door mij gerigt aan een' Man, van invloed bij het krijgswezen en bij den Waterstaat, ten einde, door hooger rugsteuning, de vrijheid tot het ondernemen van een belangrijk werk te verkrijgen. Hetzelve kwam, zonder die hulp, min volmaakt tot stand, dan de allezins goede en hoogst gemeennuttige bedoeling was. "Bergers Duin" Den 19 van Herfstmaand 1799; na de Landing der Engelschen. "Vest" Zutphen.

Naar het gedicht.