A.C. W. Staring

Aanteekening bij Het Schip van Bommel

Robbert van Heusden, Burgemeester van Bommel, boette, met eenen smadlijken dood, de hem uitgepijnigde, doch ongegronde bekentenis van het verraden der zaak van Bourgonje, door huwelijk de zaak van Oostenrijk geworden. - De speling van Dirk van Haeften, Heer van Gameren, met het woord RIJS is door de Geschiedenis opgeteekend. - 'Balvren' Bij Dreumel, op oude kaarten. - 'den Burg' het Blokhuis.- Ten jare 1304 werd de Hoofdkerk te Bommel ingewijd, door Gerhard van Nassau, Schatmeester van het Sticht van Utrecht. - Zie Pontanus, 645; Slichtenh. G. G. 330 en T. d. L. 46.; Wagenaar, IV. 366.

Naar het gedicht.