Aantekening bij Aan Mijne Dennen

A.C.W. Staring

"'t Milaansche en Atheensche Popelrijs" Popules pyramidales (Borkhausen) et graceca. - Van het vierde tot het achtste koppelvers ziet dit stukjen op het nut, dat van het geslacht der Pijnen wordt getrokken, door de aanwending van derzelve hout en andere deelen, tot den Scheepsbouw; tot het maken van Roeispanen, Molenwieken en Snaarspeeltuigen; tot Daksparren, Heipalen, Brandhout en Kienlicht; ja, eindelijk ook tot bereiding van Brood en van Bier.


Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.
Naar de Coster-pagina.