Duisterheid

A.C.W. Staring

Krijn las, en zei', zoo tusschen waken
En dutten in: 'dat kon wel klaarder zijn!'
Voor die half-slapen, lieve Krijn,
Kan 't een, die droomt, slechts duidelijk maken.