Aantekeningen bij Eleonora van Engeland

A.C.W. Staring
Eleonora van Engeland
"Alionora" in een stuk van 't jaar 1333 (No. 2322), uit het Archief der Rekenkamer van Gelderland. Zij huwde met Reinoud, in 1332. Het treffend tooneel, in de raadzaal op den Burg te Nijmegen, en eene Voorspelling, door Eleonora, gelijk men wil, daar bij uitgesproken heeft, heeft de Geschiedenis op het jaar 1343 geboekt. Zie Pontanus, p241. I. 50. Slichtenh. G.G. 120. Reinoud verliet deze waereld binnen het jaar, na het bebeurde. Zijne weduwe zag, in 1350, den jammerlijken twist uitbersten tusschen hare zonen; met welke de Mannnelijke Stam van Gelder uitstierf.
De Kapel (Coupl. 2)
De Kapel nog van den Nijmeegschen Burg overgebleven, is voor Romeinsch gehouden. Karel van Bourgonje, Nijmegen in 1473 belegerend, verbood het schieten op den Burg, als achtende denzelven door Julius Ceasar (die zoo vèèl bouwde!); coupl3: gesticht.
Het geschenk, in het achtste en de twee volgende coupletten
Werd ook, dor de Stad Doesborgh, in 1538, den Opvolger van Hertog Karel aangeboden, bij zijne Huldiging.
Lodewijk
Lodewijk van Beijeren, keizer van Duitschland.


Uit: A.C.W. Staring, verzamelde gedichten, 1981, A.P. ten Bosch Boekverkoper, uitgever Zutphen, herdruk van de volksuitgave uit 1869

[A.C.W. Staring pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: ljcoster@dds.nl.