Aantekeningen bij Encomium Patriae / De lof des Vaderlands

A.C.W. Staring
Encomium Patriae
Met de Zangwijs uitgegeven door H. C. Steup, te Amsterdam. De Woorden in 1880 veranderd.
Utraque Laurea / Dubbele Lauwerkrans
Martis et Apollinis / van Mars en Apollo
De lof des vaderlands
Het Vaderlandsch Koorgezang, in de N. G. 1827 op den Lof des Vaderlands volgende, is hier weggelaten, omdat hetzelve, gezongen, bij het klinkend latijn te zeer afstak.


Uit: A.C.W. Staring, verzamelde gedichten, 1981, A.P. ten Bosch Boekverkoper, uitgever Zutphen, herdruk van de volksuitgave uit 1869

[A.C.W. Staring pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: ljcoster@dds.nl.