AAN FAVONIUS

A.C.W. Staring
     Wilde Razer,
     Holle Blazer,
Chloè sluimert - wek haar niet!
     Andre kusten -
     Ver gebied,
 Moge uw storm verontrusten.

     Laat dien toren
     Schrikbaar hooren,
Waar Geweld het vonnis strijkt;
   Waar der Manen
     Luister wijkt,
  Voor Potemkins vanen.

     Knak de lansen,
     Die daar glansen;
Blus de lont, verdoof de trom;
     Huil den naren
        Moordroep stom;
     Schei' de dolle scharen.

     Wekt geen kermen
     Haar ontfermen;
Bruids, noch kinds, noch moeders klagt!
     Zwijgt de Rede,
        Woest verkracht -
  Roep dan DONDREND "Vrede!"

1790

Aantekening.
Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.
Naar de Coster-pagina.