A.C. W. Staring

Aanteekening bij Het Bezoek van Fohi

'Fohi' De vergode Stichter van eene Godsdienst, welke zich, in de eerste eeuw van onze tijdrekening, door Sina verspreidde. - Bij 'Het Bezoek van Fohi' ligt ten grondslag een Sineesche Legende, voorkomende in de 'Volksmährchen der Frau Naubert.' Toen ik mijn stukje vervaardigde, was zij mij enkel bekend door onvolledige aanhaling, uit het derde deel van de Kinder- und Haus-märchen der Brüder Grimm; zw. Aufl, 154. Later vond ik nog, dat een soortgelijke Vertelling staat in 'Horace Walpole's Sketches etc.' Fohi is daar een Protestansche Heilig, en het Wonder gebeurt in Engeland.

Naar het gedicht.