Volksgroet
aan den koning

A.C.W. Staring

Aanteekening
Zweve aller harten zegengroet
Den Koning met gejuich te moet !
Hij keer' verwelkomd tot ons in,
Een Vader bij zijn Huisgezin!
    Hij leev'! Hij leev'!
  Dat Neêrlands Koning leev'!

Wat Naam de tong der Volken noem',
Den Naam van Nassau zij de roem!
Hij klink', met dankbre trouw gevierd,
Zoo wijd de Vlag van Neêrland zwiert.
      Hij leev' ! Hij leev'!
  Uw Naam, 0 Koning, leev'!


Uit: A.C.W. Staring, verzamelde gedichten, 1981, A.P. ten Bosch Boekverkoper, uitgever Zutphen, herdruk van de volksuitgave uit 1869

[A.C.W. Staring pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: ljcoster@dds.nl.