Aantekeningen bij Jamben

A.C.W. Staring
Jamben
Opgesteld, als ik, drie en twintig jaren oud, eenige dagen in de gezelschappen van eene Hoofdstad verkeerde. De toon, hier gegispt, was des tijds aldaar heerschende; thans zou' dezelve, op die plaats, gelijk overal, zeer slecht heeten, doch hij kan, als zoo veel anders, terugkomen. (Dit werd in 1820 geschreven.)
dezen ook
ik bedoelde eenige voorname Lichten van die Letterkunde, welke, voor het eind der laatstverloopen eeuw, in Frankrijk bloeide, en zeer grondig beoordeeld werd, in een klein opstel met 0 geteekend, dat, onder den titel: "Des progrès ou de la décadence des Lettres" een plaats vond in de "Esprit des Journaux, Novembre 1810."
Grammont
Hamiltons Mémoires du Comte de Grammont zijn algemeen bekend.


Uit: A.C.W. Staring, verzamelde gedichten, 1981, A.P. ten Bosch Boekverkoper, uitgever Zutphen, herdruk van de volksuitgave uit 1869

[A.C.W. Staring pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: ljcoster@dds.nl.