Aantekeningen bij Lied voor de Edelhartige Jongelingschap onzer Akademien en Athenaeums, in 1830 vrijwillig tot den krijgsdienst overgegaan.

A.C.W. Staring
Lied ...
Oorspronkelijk nog korter, als Gezang voor de Leydsche Vrijwillige Jagers gemaakt. Hier, ten aandenken, meer om gelezen te worden.
krijgsdienst
Grootendeels tot het wapen der Jagers en Flankeurs


Uit: A.C.W. Staring, verzamelde gedichten, 1981, A.P. ten Bosch Boekverkoper, uitgever Zutphen, herdruk van de volksuitgave uit 1869

[A.C.W. Staring pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: ljcoster@dds.nl.