Aantekening bij Het Kameleon

A.C.W. Staring De hoofdzaken ontleend aan het Engelsch van Merrick. - Le Caméléon van La Motte is door Pfeffel in 't Hoogd. verwerkt. Een taalgenoot van dezen, de beide Dichters beoordelend, waarschuwde zijne lezers, dat uitwendige voorwerpen de kleur van het Kameleon niet veranderen, gelijk zulks La Motte en Pfeffel zeggen. Bij òns zijn, door de zeevaart, de Proza-Kameleons genoeg bekend. De kameleons der Poëzie hebben, gelijk draken, spoken, heksen, de Booze der volkssprookjes, enz. enz. hunne verjaarde regten, die zij door geen gezag van natuurkennis, of eenig ander, zich laten ontnemen.
Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.
Naar de Coster-pagina.