Opdragt der Kerkgezangen

A.C.W. Staring

Aanteekening bij Kerkgezangen
De insteller van onzen heiligsten godsdIenst heeft - de kemeische z.~eugde ook onder zulke beelden voorgesleld, waarin de muzyk geen geringe plaats bekleedt, en waarom zouden wij dan ook deze kuust in al harc krachten aan den godsd~nse kier op aarde niet toewijden?" VAN ALPEN.

OPDRAGT DER KERKGEZANGEN,

VAN

WINANDA MATHILDE,
CAROLINE SOPHIE,
HUGO KAREL,
MAURITS EVERARD HUGO,
WINAND CAREL HUGO,
CHARLOTTE EVERDINA WINANDA,
WILLEM CONSTANTIJN ARNOLD,
MIJNE LIEVE KINDEREN.

(Geschreven in Sprokkelmaand 1819.)

MIJN ZEVENTAL; (zoo lang geen ACHSTE Pand)
De Kroon siert, die uw MOEDERS hoofd omspant;
Zoo lang geen Nieuwe Zorg het Hart belast,
Aan 't uwe en 't mijn met dubble snoeren vast)
MIJN ZEVENTAL, ik wij' u deze Blaân !
Moog' hier, na mij, dit Liefdeteeken staan.
Verdorr' mijn Krans, maar spreke nog dit Woord
Uw Grijsheid toe, en zij 't van God verhoord !
"GOD blijve uw schild ! Uw paden rigte Hij,
"Het dreigend en het lokkend Kwaad voorbij.
"Hij veste uw oog, door 's waerelds neevlen heen,
"Op 't eindperk, dat, na 't scheiden, ons hereen'.
"Is u geen Hooge Staat, geen Weeld' bereid,
"Zijn Vaderhand geve u Genoegzaamheid.
"Zij geve u rust na zwoegen; kalmte in leed;
"En, prangt de Nood, een Vriend tot hulp gereed
"Zij schenke, uit al het aardsche, u 't Beste Goed:
"EENS DE OUDERVREUGD, DIE GIJ MIJ SMAKEN DOET!"


Uit: A.C.W. Staring, verzamelde gedichten, 1981, A.P. ten Bosch Boekverkoper, uitgever Zutphen, herdruk van de volksuitgave uit 1869

[A.C.W. Staring pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: ljcoster@dds.nl.