Aantekening bij Lourens Janszoon Koster (1823)

A.C.W. Staring "Pijl van Abaris - spieglend erts" De Pijl van den Scyth en de spiegels van den Syracuser, schoon zeer problematiek, schenen mij hier, dichterlijk, de plaats te kunnen bekleeden van een aantal Kunstgeheimen, in wier bezit de Ouden blijkbaar zijn geweest, en welke verloren gingen, om den nakomeling nog te laten zoeken; of (gelijk b.v. het harden van Koper en kleuren van Marmer), na eeuwen zich eenen gelukkigen Vinder weder aan te bieden.
Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.
Naar de Coster-pagina.