MEIZANG

A.C.W. Staring
't is Lente! Lente!
  Het feestgeschal
Van "Lente! Lente!"
  Klinke overal!

Hoe geurt de wasem
  Der berkenspruit!
Hoe zacht is de asem
  Van 't vriendlijk zuid!

De bijtjes dragen
  Weer honing aan;
De tortels klagen;
  De wachtels slaan.

In weide en dreven -
  In vliet en poel -
Zwiert vrolijk leven -
  Is blij gewoel.

Was 't meerder weelde,
  Dan lentevreugd,
Die Adam streelde,
  In Edens jeugd?

Of breidde de aarde,
  Toen de Eerste Bruid
Haar bruidkans gaarde,
  Zich schooner uit?

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.
Naar de Coster-pagina.