DE MIN

A.C.W. Staring
    Gij moeders,
    Gij hoeders
  Der bloeiende jeugd
Wat mort gij, wat noemt gij
  De spijtigheid deugd!

    Wat keert gij
    En weert gij
   De listige Min
Van rijpende boezems?
   Hij raakt er toch in!

    De kruiper,
    De sluiper
   Houdt ijverig de wacht.
Hij ligt op zijn luimen,
   Bij dage, bij nacht!

    Al sluiten
    Hem buiten,
   Met grendel en boom,
Benagelde poorten;
   Al dreigt hem een stroom;

    Twee achjes,
    Twee lachjes,
   Hij's binnen de Guit!
En duizend sermoenen ...
   Hij is er niet uit!

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.
Naar de Coster-pagina.