Oogstlied

A.C.W. Staring
        Sikkels klinken;
        Sikkels blinken;
    Ruischend valt het graan.
Zie de bindster gaâren!
Zie, in lange scharen,
    Garf bij garven staan!

        't Heeter branden
        Op de landen
    Meldt den middagtijd;
't Windje, moê van 't zweven,
Heeft zich schuil begeven;
    En nog zwoegt de vlijt!

        Blinde Maaijers;
        Nijvre Zaaijers,
    Die uw loon ontvingt!
Zit nu rustig neder;
Galm' het mastbosch weder,
    Als gij juichend zingt.

        Slaat uwe oogen
        Naar den hoogen
    Alles kwam van daar!
Zachte regen daalde,
Vriendlijk zonlicht straalde
    Mild op hal en aar.