Aanteekening bij De Radja's Dogter

A.C.W. Staring Men vindt in het Engelsche Werk "Rise of the Mahomedan Power in India" het artikel Koning Alla-ood-deen betreffende, dat aanleiding tot deze vertelling gaf. - "Radja's zijn mindere Hindostansche Vorsten. - "De Paauwentroon te Delhi" werd dus geheeten, omdat de rug van dezen troon den uitgespreiden staart van een paauw vertoonde, in zijne natuurlijke kleuren met edelgesteenten nagebootst. Zijne waarde werd op veel meer dan honderd twintig millioenen van ons geld geschat. - "Thaïs" was de bijzit van Alexander; en, toen Persepolis in asch gelegd werd, aandrijfster en helpster, zoo men wil. - "Valken-weispel" jagt met den valk. "Palankijnen" Indische draagzetels.
Naar het gedicht.
Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.
Naar de Coster-pagina.