A.C. W. Staring

Schoone Smart

Aan Hieronymus van Alphen

O gij, die zongt ''hoe 's hemels Heir
Zich spiegelde in het effen meir'',
Zie Chloeë's minlijke oogen stralen,
Door tranen, die heur hart vergiet,
En grijp de lier, en druf herhalen:
''De Starbewoners weenen niet!''