Aanteekening bij Het Verschijnsel

A.C.W. Staring "Zij traden eenzaam door de duistere schaduw van den nacht." Die het onderwerp op eene andere wijs behandeld verkiest te lezen, kan, in het Fransch, Le Sage's Bachelier de Salmanque; in het Engelsch, de Gedichten van Gay; en, ten overvloede, in het Hoogduitsch, v. Hagedorns Poëtische Werke naslaan.
Naar het gedicht.
Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.
Naar de Coster-pagina.