VERTROUWEN

A.C.W. Staring
Gefolterd hart, o staak uw angstig jagen!
  Eens komt het uur van 't juichend wederzien;
  De scheidingsnacht zal met zijn kommer vlien;
    Ons morgenrood in luister dagen!

Haar trouw staat vast; en zou' de mijne falen?
  Des hemels as wierd eer haar wentlen moe!
  Wat grimt on dan 't vijandig Noodlot toe?
   In 't eind moet Liefde zegepralen!

't Is weinig slechts, wat ons de Tijd kan rooven!
   Opregte Min versmaadt zijn kort gebied.
Schoon 't leven hier ook in gemis vervliet',
    Zij slaat een moedig oog naar boven!


Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.
Naar de Coster-pagina.