Aantekeningen bij Vulcanus wraak

A.C.W. Staring
Vulcanus wraak
Uit hoofde van Lidmaatschap, ingezonden ter Kamer van 'Rhetorica, genaamd DE GOUDSBLOEMEN, dazr men schrijft: UIT JONSTE BEGREPEN.
Goudsbloemen
De Rederijkkamer. genaamd "de Goudsbloemen" werd, in of kort 'vóór 1437, binnen Gouda opgerigt, en hernieuwd in 1786.
Zij kon van oudsher zwijgen
Silentia Lunae
Sol
De Zon


Uit: A.C.W. Staring, verzamelde gedichten, 1981, A.P. ten Bosch Boekverkoper, uitgever Zutphen, herdruk van de volksuitgave uit 1869

[A.C.W. Staring pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: ljcoster@dds.nl.