Het Weefgezang der Walkyren

A.C.W. Staring
Oud-Noorsche poëzie, vrij vertaald.
't Wordt rondom duister:
Pijlwolken hangen
En breiden zich uit,
Onweerverkondend.
Het regent bloed!

Aan lansen hechten
De Keurgodinnen
Hela's Web,
Bloedrood van inslag:
Randwer ten dood!

De lokken van krijgers,
Die 't scherp versloeg,
Strekken tot Schering -
Bleodige Spiesen
Den Weefstoel tot Treden.

Een rusting bekleedt
De wevende Zusters.
Haar Spoelen zijn Pijlen;
Zij slaan met Zwaarden
Het Zegeweb vast.

Hildur, Hiorthrimul,
Sangrida, Swipul
Kwamen, en weven
Met blanke zwaarden!

Eer het zonlicht daalt,
Worden schilden gekliefd,
En pansers doorboord;
En 't staal vaart neder,
Op klinkende helmen.

"Wij weven, wij weven De Webbe des Slags! Dit Zwaard droeg voormaals Een Koningszoon. IJlt heen, ijlt heen, In de rij der krijgers, Waar de onzen alreeds Van 't strijdvuur gloeijen. Wij weven, wij weven De Webbe des Slags! Gunnur en Gondula, IJlt! ijlt heen, Den Koning ter hulpe! - - Ziet gij haar ijlen? - De Koning is reeds Gedekt met heur schilden! Wij weven, wij weven De Webbe des Slags! IJlt heen, ijlt heen, Waar wapens klettren, En Helden kampen! - Wij laten de dood Den Koning niet treffen: Over leven en dood Gaat ons beschik. Het Volk, dat daar zwierf In woest gebergte, Zal 't vlakke beheerschen! - Verneem, o Koning, De mare u verkondigd: Een flits kwam gevlogen; Uw Vijand sneeft. Ontroostbaar zitten De Zonen van Erin, En plegen rouw. En 't Web is volweven: Het breede slagveld Met bloed geverwd. Maar twist blijft woeden, Van land tot land; 't Is àl verschrikking, Waarheen wij zien! Bloedige wolken Vliegen rondom. Het zwerk is bespat Met krijgersbloed; Voorspellend wat nog naar ons woord geschiedt Nu zingen wij Zusters Een Zegelied. Heil zij den Koning! Ook valle ons Zusteren Heil te beurt! En 't Lied dat wij zongen, Dat zing, die 't beluistert, Gekeerd tot de zijnen, Den Krijgere voor."
Zoo zongen de Zusters, En stegen te ros. Hoog door de lucht, met blikkrende zwaarden Reden zij heen.

Aantekening
Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.
Naar de Coster-pagina.