Wapenroep

1830

A.C.W. Staring

Met de zeer passende Zangwijs van Gläser door den Heer Weygand in 's Gravenhage uitgegeven.

Blink' het zwaard, voor het Erf onzer Vaadren;
  Voor ons Regt; voor Nassouwe; en voor de Eer!
 't  Neêrlandsch bloed, onvervalscht in onze aadren,
  Lij' geen hoon van verwatenen meer !
 Ziet het slagveld strijdenden vallen;
 Krimpt de schaar op daavrende wallen;
   Blijk' "Dood boven schand'!"
   In ons hart geplant,
Als de Leus van uw Telgen, 0 Vaderland!
Stond Hij niet, Die regeert in den hoogen,
  Ons, als Helper, door de eeuwen ter zij'?
Welk een duister de kim had omtogen,
 Dreef de nacht op zijn woord niet voorbij?
 Van zijn troon zal licht voor ons stralen:
Dreigt de nood, geen hulp zal ons falen !
   Vergaat, wie daar, stout,
  Eigen kracht vertrouwt,
Hij bestaat, die op HEM DEN ONWANKLEN bouwt.


Uit: A.C.W. Staring, verzamelde gedichten, 1981, A.P. ten Bosch Boekverkoper, uitgever Zutphen, herdruk van de volksuitgave uit 1869

[A.C.W. Staring pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: ljcoster@dds.nl.