A.C. W. Staring

Waterloop

 Nu baant zich 't Nat
 Een heimlijk pad,
En tjilpt en fluistert,
 In bloem en blad
Voor 't oog verduisterd.
 Nu dartelt vrij,
Op gouden zanden,
 De stroom voorbij.
Hij schuurt zijn randen
 Allengskens uit,
 En sleept den buit
Van kleiner vlieten
 Geweldig voort;
En golven schieten,
 Van ver gehoord,
 Langs 't rotsig boord.
 Nu vangt een dal
 Den Waterval.
 Een glinstrend kleed
 Ligt stil verbreed
 In 't nieuwe perk.
Het loofgewemel,
 Het bonte zwerk,
De blaauwe hemel,
 Zien statig neêr
 Op 't effen Meer.