Welkom,
toegezongen aan de schutters der stad Zutphen, na den veldtogt tegen de Belgen wedergekeerd

A.C.W. Staring

Te zingen op een wijs van -J. A. P. Schultz. Melod. zu dem Mildh. Lieberb. Gotha, 1817. Seite 313.

Wij paren juichend stem aan Stem,
En groeten u, en danken HEM,
   Dien GIJ dankt, eedle Schaar !
Die krijgsmoed in uwe aadren goot,
En - loerde uit woud en haag de dood -
   Uw schild bleek in 't gevaar.
Eendragtig stond uw mindertal
Aan Limburgs heuvlen strijdend pal,
   En 's Vijands kreet was "vliedt !".
Wat hier der jaren roest verderv';
Wat naam in Zutphens palen sterv';
   Uw namen sterven nieL
Hoe zagen ouders, kind en gaâ
In tranen u bij 't afscheid na !
   Hoe was elks hart te moê! -
Thans keerdet gij, met roem gekroond;
De Zege heeft uw trouw geloond;
   En 't io galmt u toe !
Blink' haast de vreugde in al haar 'glans !
Haast vlechte zich ten hoogtijkrans
  Olijf om 't sluimrend zwaard!
Doch stoort de wrok zijn sluimring weêr,
't Ontwaak' van nieuws tot Gelders eer,
  En blijv' steeds lauwren waard !


Uit: A.C.W. Staring, verzamelde gedichten, 1981, A.P. ten Bosch Boekverkoper, uitgever Zutphen, herdruk van de volksuitgave uit 1869

[A.C.W. Staring pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: ljcoster@dds.nl.