Aanteekening bij De Tooverwijnstok

A.C.W. Staring Albertus Magnus is met zijn' Wijnstok te vinden bij den Klerk uit de Lage Landen; bij Lodew. van Vethem; bij Beka; en in Musäus' Volksmärchen. Mephistopheles met den zijn in Göthes Faust. In de Deutsche Sagen, II, 189,vergast Albertus den Keizer Willem van Holland, zonder wijnstok. In dezelfde Sagen, I. 340, vindt men den Wijnstok, zonder Albertus en zonder den Keizer. - Mijn Vertelsel komt in weinig punten overeen met hetgeen in de aangehaalde boeken te lezen staat.
Naar het gedicht.
Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.
Naar de Coster-pagina.