DE WINTERROOS

A.C.W. Staring
Versliept gij 't zoet der Lentedagen,
   Traag Roosje, dat gij nu nog waakt?
Uw Zusters toefde, in hof en hagen,
   Een rust, die gij alleen niet smaakt!

Moge u de storm ten Zefir wezen,
   Arm Bloemtje, spreek, wat wint ge er bij?
't Genot der vreugd, hoe uitgelezen,
   Is, ongedeeld, van geen waardij.

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.
Naar de Coster-pagina.