Aantekeningen bij De Zee

A.C.W. Staring
De Zee
Om te zingen, of toonkunstig op te zeggen.
Op een los blaadtjen vond ik by dit gedicht de volgende regels:
         
Der velden oogst, der rnijnen schat
Draagt gij van strand tot stranden.
En, waarschijnlijk als variant voor de eerste twee regelen van de zelfde strofe:
Zoo ver op uw gebied
liet oog der starren zederziet
Zilvervloed
De Rio de la Plata, in Amerika
dat woelig Breed, dat Neérland scheidt van Albion
Het kanaal, geacht te zijn ontstaan, door het indringen der Zee tusschen het tegenwoordige Frankrijk en Engeland.


Uit: A.C.W. Staring, verzamelde gedichten, 1981, A.P. ten Bosch Boekverkoper, uitgever Zutphen, herdruk van de volksuitgave uit 1869

[A.C.W. Staring pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: ljcoster@dds.nl.