A.C. W. Staring

Aanteekening bij De Zwarte Vrouw

'Staavren.' Staveren of Staverdem is een Adelijk Goed en Landhuis op de Veluwe; bij Slichtenhorst 'de Vlekke Staverdem.' Van Spaen, H. v. Gelderl. I. 331 enz. - Achter de hoven van het Huis schuilt een Eilandje, van oudsher Eleonores Pol genoemd. De overlevering wil, dat hier een Kluizenaar gewoond hebbe, en men heeft er oud metselwerk opgedolven, dat de grondslag van een klein gebouw scheen geweest te zijn. - 'Vorst', 'Vorstin' Reinoud, in 1339 eerste Hertog van Gelre; gehuwd met Eleonora van Engeland - 'Zweder Rodebaard' komt bij Slichtenhorst T. d. L. 93, in een Verdrag van 1372 voor, als 'toemalig Bezitter van den Huis en Goede ter Wildenborch.' Naar mijn Verhaal was dit bezit onregtmatig. In ondicht evenwel houde ik Zweder voor een zoon van Wisch, en weet geen kwaad van hem. - Binnen den 'Kring Wildenborch' zagen scherper oogen dan de mijne, toen ik jonger was, nog een Vrouwelijk Spooksel, 'De Zwarte Juffer' des nachts omgaan. Bij onregtzinnigen, die de Bewoonsters van den Wittewijvenkuil, in den naburigen Lochemsen Berg, met haar verwarden, werd zij de Witte Juffer genoemd, en wel eens een hulstbosch, in 't maanlicht blinkend, voor háár genomen.

Naar het gedicht.