Michiel de Swaen (1654-1707)

Toemaet

bij gedachten op den tijdt,
gepast op het beginnende jaer

   Ziele, die gewaerschouwt syt
Om met ít nieuwe jaer te leeren,
   Hoe gy uwen weerden tydt
Moet opwegen en waerdeeren,
   Wilt gy deze les verstaen?
Merkt den oogenblik van heden
   Voor den alderbesten aen,
Die gy sult op aerd besteden.
   Waerom eenen stont verwacht,
Die is buyten uwe macht?
Bron: Spiegel van de Nederlandsche poezie door alle eeuwen. (1939) N.V. De Spiegel, Amsterdam

E-Mail: 0vwijk02@lelystad.flnet.nl

Laatste wijziging: 08-sep-96


Coster-pagina