In het Coster-huis:


Wat is er nieuw?
Zoek binnen het Coster-huis
Bloemlezing met liefdesgedichten
This page in English.
Veelgestelde vragen over het project L. Jz. Coster
Deze pagina zonder plaatjes, frames, etc.
Deze pagina zoals hij er eind '95 geleden uitzag
De Coster-rondzendlijst: elke dag een gedicht in uw postbus


C.S. Adama van Scheltema
Hein van Aken
Hieronymus van Alphen
Baker en Kinderrijmen, verzameld door J. van Vloten
Beatrijs
Nicolaas Beets (Hildebrand)
Jan van Beverley
Mr. Willem Bilderdijk
Menno ter Braak
Gerbrand Adriaensz. Bredero
Conrad Busken Huet
Louis Couperus
Isaäc da Costa
Den Spyeghel der Salicheyt van Elckerlijc van Petrus Dorlandus
Frederik van Eeden
Esmoreit
Petrus Augustus de Génestet
Guido Gezelle
J.J.A. Goeverneur
Herman Gorter
Hadewijch
Herman Heijermans
P.C. Hooft
Constantijn Huygens
Karel ende Elegast
Kroniek-debat
Lanceloet en het Hert met de Witte Voet
Pieter Langendyk
Prosper van Langendonck
Lanseloet van Denemarken
Jacob van Lennep
J.H. Leopold
Jacob van Maerlant
J.A. dèr Mouw
Multatuli
Mariken van Nieumeghen
Paul van Ostaijen
Piet Paaltjens
Jacques Perk
Jan Prins
Psalmvertalingen en -bewerkingen
Albrecht Rodenbach
Roelandslied
De schoolmeester
Segher Diengotgaf
Hendrik Laurenszoon Spiegel
Die euangelien vanden Spinrocke
A.C.W. Staring
Vanden Vos Reinaerde
Joost van den Vondel
Jacqueline E. van der Waals
BloemlezingLiteraire links


Zoek binnen het Coster-huis


Terug naar het boekenplein