Adriaen Valerius (ca. 1575-1625)

In 1626 — na zijn dood — verscheen de Nederlandsche Gedenckclanck van Adrianus Valerius, notaris en schepen van Ter Veere waarin hij beschreef de Nederlandse Geschiedenis „tsedert den aanvang der Inlandsche beroerten tot den jare 1625”. Als illustratiemateriaal gebruikt hij liederen, ten dele door hemzelf gemaakt, ten dele zijn ze van oudere datum. Met dit boek sluit de Geuzen-lyriek in engere zin af.


Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 July 2001