Adriaen Valerius (ca. 1575-1625)

T SPAENSCHE GEDROCHT MET HAER GESPUYS

ít Spaensche gedrocht met haer gespuys
Quamen met een groot gedruys
      Voor Oostende,
      Met haer bende,
   Die daer rende om de stad,
Schoten de wallen bynaer plat.

Mynden en stormden gantsch verwoet,
Spaerden oock geen menschen bloet,
      Om te dwingen,
      En te bringen
   Sonderlingen na haer sin,
Dese daer uyt, en zy daer in.

Maer die van binnen pasten oock
   Wat te raken int gesmoock,
      En sy schoten
      Onverdroten,
   Dat de kloten treften wel
Menig jong, kloeck en fraey gesel.

Trommel en fluyt en oock trompet
   Hoorde men seer soet te met;
      ít Vroylyck wesen
      Werd gepresen,
   Al wast vreesen noch so groot;
In blyschap werd verwacht de doot.

ít Is waer, de stad werd Spanjaerts prooy;
   Laat hem wesen daer met mooy;
      Op ons heden
      Syn vier steden
   Weer met vreden aen ons land
Daer voor gebracht tot synder schand.


Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 July 2001