Adriaen Valerius (ca. 1575-1625)

WEEST NU VERBLYT

   Weest nu verblyt,
   Te deser tyt,
   Wie dat ghy syt,
Over is nu ís nachts droeví duysteren schyn;
   Al onse plagen
   In blyde dagen
      Verander syn.

   ít Weer vriendílick blickt,
   Elck is verquickt,
   Dat ít God soo schickt,
En ons de Sonne vrede dus geeft
   Tot een bevryding
   En tot verblyding
      Van al wat leeft.

   Als alles haest
   Was op syn quaest,
   Was God ons naest,
Syn hulp, Syn heyl, Syn schut Hy tot ons send.
   Laet ons Hem loven,
   Die daer van boven,
      De saeck dus wend.er / noch tot gheender uur/


Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 July 2001