Adriaen Valerius (ca. 1575-1625)

VERDRAG VAN HULPVERLENING MET ENGELAND GESLOTEN (1585)

Stem: Gallarde suit Margriet

O Heer, die daer des hemels tente spreyt,
Endí wat op aerdí is heb alleen bereyt,
   Het schuymig woedig meyr kond maken stille,
   Endí alles doet naer uwen lieven wille,
      Wy slaen het oog tot u om hoog,
         Die ons in ancxst en noot
      Verlossen kont tot aller stont,
         Jae selfs oock vande doot.

Als ghy (o vrome!) dickwijls hebt gesmaeckt,
Vermaeckt u nu vry dat ít u herte raeckt.
   Looft God den Heer met singen ende spelen,
   Endí roept vry uyt te saem met luyder kelen.
      Haddí ons de Heer (hem sy de eer)
         Alsoo niet bygestaen,
      Wy waren lang (ons was soo bang)
         Al inden druck vergaen.


Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 July 2001