Pieter Vlaming (1686-1733)

Angeriaan,
Een edele Napolitaan,
Een minnedichter, nam zich ’t leeven
Om d’ongena
Van Celia;
Zyn min heeft hem dit graf gegeven.
Ei, wandelaar, vertrek doch ras,
Hier schvilt een vlam, geen asch.

Bron: Spiegel van de Nederlandsche poezie door alle eeuwen. (1939) N.V. De Spiegel, Amsterdam

E-Mail: 0vwijk02@lelystad.flnet.nl

Laatste wijziging: 08-sep-96


Coster-pagina